Акционерам

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Қоғамдағы корпоративтік басқару әділеттілік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, айқындылық, кәсіптілік және біліктілік негіздерінен құрылады.

Қоғамның корпоративтік басқаруының тиімді құрылымы, Қоғам қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқығы мен заңды мүдделерін сыйлауды ұйғарады, Қоғамның табысты қызмет етуіне, соның ішінде оның рыноктық құнының өсуіне, Қоғамның қаржылық тұрақтылығына және табысының артуына ықпал жасайды.

«Имсталькон» АҚ-ның корпоративтік басқаруына байланысты туындайтын қатынастарда, Қоғамға сенім жасауға бағытталған ұстындар.

«Имсталькон» АҚ-ның корпоративтік басқарудың негізін қалаушы ұстындар:

  • Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы, уақтылылығы және объективтілігі қағидаттары;
  • Акционерлердің жалпы жиналысы, директорлар кеңесі және атқарушы органның Қоғамды тиімді басқару қағидаты;
  • Акционерлердің құқығы мен заңды мүдделерін қорғау қағидаты;
  • Тиімді дивидендтік саясат қағидаты;
  • Заңдылық және әдептілік қағидаты;

«Имсталькон» АҚ-ның корпоративтік басқаруының құрылымы заңнамаға сәйкес келуі және Қоғамның басқа органдар арасында міндеттерді бөлуді нақты белгілейді.

Корпоративтік басқарудың ұстындарын орындауы Қоғам қызметіне объективті талдау жүргізу үшін тиімді аяқ басу жасауға және талдаушылардан, қаржылық кеңесшілерден, рейтингтік агенттерден тиісті ұсыныстар алуға.

Қоғамның қаржы есептілігі қаржы есептілігігің халықаралық стандарттарына (МСФО) сай жасалынады.