АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

03.10.2013

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткені туралы

«Имсталькон» акционерлік қоғамы, заңды мекен-жайы: Алматы қ., Айманов к-сі, 140, төмендегілерді жариялайды:
2013ж. 2 қазанда, Алматы қ., Айманов к-сі, 140 үй, мекен-жайы боынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті.

Күн тәртібі:

1. «Имсталькон» АҚ-ның жарғысына өзгертулер енгізу.

2. «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін қайта сайлау.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 9071137 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:

1. «Имсталькон» АҚ-ның жарғысына өзгертулер енгізбеу, жарғыны жаңа редакцияда бекітпеу.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 9071137 дауыс, «қарсы» – жоқ, «тартыну» – жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:

2. «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін қайта сайламау. «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері қазіргі құрамында қалдырылсын.