Акционерам

ІШКІ ҚҰЖАТТАР

Қоғам өзінің күнделікті қызметінде Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің бекітілген келесі жергілікті нормативтік құжаттарын басшылыққа алады:

 1. Акционерлік Қоғамының Жарғысы
 2. Корпоративтік басқару кодексі
 3. Дивидендтік саясаты туралы Ереже
 4. Директорлар кеңесі туралы Ереже
 5. Ішкі аудит қызметі туралы Ереже
 6. Корпоративтік хатшы туралы Ереже
 7. Қоғамның басқару құрылымы
 8. Атқарушы орган туралы Ереже
 9. Қаржылық-шаруашылық қызметтің ішкі аудитін жүргізу туралы Ереже
 10. «Имсталькон» АҚ-ның «Құрметті құрастырушы» атты омырау белгісі, «Құрмет грамотасы мен Алғыс хаты туралы Ережесі
 1. Қоғамның жергілікті нормативтік актілерін дайындау және қабылдау тәртібі туралы Ережесі
 2. Ақпаратты ашу және жарнамалық әрекеті туралы Ереже.
 3. Аукциондар жүргізу және бағалы қағаздарға қол қою тәртібі
 4. Қоғам сатып алған акциялардың құнын айқындау әдістемесін өзгерту
 5. Қоғамның корпоративтік есеп саясаты
 6. Қоғамның жұмысшыларына және оның мекемелеріне жекеменшік үй салуға және күрделі жөндеуге, сатып алуға ссуда беру туралы Ереже.
 7. Қоғамның инсайдерлік ақпаратын шығару және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау Ережелері

* Ережелермен Қоғамның орналасқан жері бойынша корпоративтік хатшыда танысуға болады.

pdfСкачать