Акционерам

31.08.2021

26.08.2021 ЖЫЛЫ «ИМСТАЛЬКОН» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕР

 «Имсталькон» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2021 жылғы 26 тамыз акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Алматы қ., Айманов көш., 140, тұрғын емес үй 58а мекен-жайы бойынша өткендігін хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. Шот комиссияның өкілеттік мерзімі және сандық құрамы мен оның мүшелерін анықтау.

2. “Имсталькон” АҚ-ның 2020 жылға жылдық қаржы есебін бекіту.

3. 2020 жылға таза кірісті бөлу тәртібін және бір жай акцияға 2020 қаржы жылына дивиденд мөлшерін анықтау.

4. Акционерлердің “Имсталькон” АҚ-ның және оның лауазымды адамдарының іс-әркеттеріне өтініштері және оларды қарау нәтижелері.

Қабылданған шешімдер:

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «Шот комиссияның өкілеттік мерзімі және сандық құрамы мен оның мүшелерін анықтау» туралы шешім қабылданды:

  • Есеп комиссиясының құрамын 3 адам деп анықталсын.
  • Есеп комиссиясының мүшелерін Кумарбекова Зауреш Құмарбекқызы, Барцева Татьяна Николаевна, Печенегин Кирилл  Андреевич сайлансын.
  • Есеп комиссиясының төрағасы Кумарбекова Зауреш Құмарбекқызы сайлансын.
  • АҚ 2024 ж. жұмыс нәтижелері бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының алдында есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі анықталсын.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «”Имсталькон” АҚ-ның 2020 жылға жылдық қаржы есебін бекіту» туралы шешім қабылданды:

  • 2020 жылдың соңындағы қаржылық жағдай туралы есеп; 2020 жылғы пайда мен залал туралы есеп; 2020 жылға жиынтық кіріс туралы есеп; 2020 жылға меншікті капиталдың өзгеруі туралы есеп; 2020 жылға арналған ақша қозғалысы туралы есеп; 2020 жылғы қаржылық есептілікке ескертулерді қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «ALMIR CONSAULTING» ЖШС аудиторлық компаниясы тексерген 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілік бекітілсін.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды «2020 жылға таза кірісті бөлу тәртібін және бір жай акцияға 2020 қаржы жылына дивиденд мөлшерін анықтау»:

  • Қоғам оңалту рәсімінде болғандықтан, Қоғамның 2020 жылғы таза табысы бөлінбеуі керек, ал 2020 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер есептелмеуі тиіс. Бөлінбеген пайдаға бағыттап, компанияның таза табысы капиталдандырылсын.

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша «Акционерлердің “Имсталькон” АҚ-ның және оның лауазымды адамдарының іс-әркеттеріне өтініштері және оларды қарау нәтижелері» туралы шешім қабылданды:

  •  Акционерлердің «Имсталькон» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты ескеру. Дауыс беру нәтижелері: бірауыздан.