БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

АҚ «Имсталькон»-ның қызмет көрсету сапасын жақсарту, жасалатын металл конструкциялардың қарым-қатынасын арттыру, өндірістік-орнату жұмыстарының технологияларын жеңілдету, өндірістік көлемдерді сақтау, экологиялық тасымалдау мен қауіпсіздікті сақтау, зерттеу қорытындысын арттыруды атқару - барлық осы мәселелерді АҚ «Имсталькон»-ның қызметкерлері тәуелді көреді.

Ақпараттық Обществоның жеке аккредиттелген (Алматы қ.) және екі аккредиттелген өз жабдықталған лабораториялары (Қарағанды және Тараз қ.) арқылы құрылыстық металл конструкцияларды жасау кезінде айырмашылықтарды контролдау және құрылыс-орнату жұмыстарының сапасын тексеру.

2012 жылы, қорытындылықтық қауіпсіздік саласындағы мамандардың оқу, қайта оқу және квалификациясын арттыру бойынша аттестатталған мектепті жүзеге асыру құрылды (Алматы қ.). Құрылыс, жасау және орнату үшін жаңа технологиялардың мәдениетті талаптарға сай кою арқылы жұмыс сапасын көтеру үшін жасалатын жаңа технологиялар үйретіледі.

2000 жылы ISO 9001, ISO 14001 және OHSAS 18001 мемлекеттік және халықаралық стандарттардың талаптарына сай жаңа және сәтті орнатылған қорытындылықтандырылған басқару жүйесін қолдануды қамтамасыз етілді. Бұл жүйе жарияланатын жылдар бойы «Русский Регистр Евразия» сертификация ассоциациясының және «Қазақстан сапасы» ШЖС көмекшілерінің мамандарының тексеруі арқылы тексеріледі.

Жүйелік менеджменттік жүйенің саясаты