2022 жылдың 31 қаңтарында «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Ғалым Абиханович Әшімовтің 2022 жылдың 01 ақпанынан бастап өкілеттігін тоқтатуы туралы хабарламасын алды.