АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

10.11.2010

“Имсталькон” акционерлік қоғамы, орналасқан мекен-жайы: 050063, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2-Жетісу шағын ауданы, 71 “В”, барша мүдделі тұлғаларға инвесторлардың шектелмеген ортасындағы екінші облигациялық бағдарлама бойынша атаулы купонд…

“Имсталькон” акционерлік қоғамы, орналасқан мекен-жайы: 050063, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2-Жетісу шағын ауданы, 71 “В”, барша мүдделі тұлғаларға инвесторлардың шектелмеген ортасындағы екінші облигациялық бағдарлама бойынша атаулы купонды облигациялардың бірінші шығарылымының бағдарламасын орналастыру туралы жариялайды:

Орналастыруға жататын облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) қағаз түрі – қамсыздандырылмайтын купондық облигациялар,

2) шығарылымның мемлекеттік тіркеу датасы – 03 маусым 2010 ж.

3) ұлттық теңестіру нөмірі – KZP01Y07D747,

4) облигациялардың бірінші шығарылымының саны – купондық облигациялар 40 000 000 (қырық миллион),

5) номиналдық құны – 100 (жүз) теңге,

6) облигациялар бойынша сыйақылар бір жылда 2 (екі) рет төленеді, облигация айналымы әр 6 (алты) ай аралығында,

7) облигация айналымының мерзімі – облигация айналымының бастапқы күнінен 7 жыл,

8) облигациялар шығарылымының проспектісі туралы немесе басқа да ақпараттарды бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Чудаева Ольга Владимировнадан қоғамның орналасқан жерінде алуға болады,

9) облигациялардың орналастыру бағасы – шарттық,

10) төлем ақшалай жасалынады,

11) анықтама алу телефондары: 222-03-87.