АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

03.03.2018

ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

«Имсталькон» акционерлік қоғамы, заңды мекен-жайы: Алматы қ., Айманов к-сі, 140, 58а тұрғын емес үй-жай, 2016 ж. 30 наурызында Директорлар кеңесінің күндізгі отырысында шешім қабылданғаны туралы жариялайды.

Дауысқа салып өткізілді: «иә» – бір дауыспен

Шешім қабылданды:

 1. Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырту және оның өту датасын 2016 ж. 12 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10-00 бекіту.
 2. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орнын және жиналыс қатысушыларының тіркелу мекен-жайын: Алматы қ., Айманов к-сі, 140, 58а тұрғын емес үй-жай, конференцзалда өтуін бекіту.
 3. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 2016 жылдың 12 мамырда шақырылған қатысушылардың тіркеу уақыты жергілікті уақытпен сағат 8-00 өткізуі бекітілсін.
 4. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру датасын және онда дауыс беруді анықтау 2016 ж. 03 мамырда жасалсын.
 5. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысатын қатысушыларының тізімін, егер, кворумның жоқтығына байланысты бірінші жиналыс өткізілмеген болса, қайта өтетін уақытын 2017 жылдың 13 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10-00 белгіленсін.
 6. «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
  1. «Имсталькон» АҚ-ның 2015 жылға жылдық қаржы есебін бекіту.
  2. «Имсталькон» АҚ-ның 2015 жылға қаржы жылға таза түсімін бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2015 ж. қаржы жылға дивидендтер мөлшерін бекіту және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау.
  3. Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі туралы есебі.
  4. «Имсталькон» АҚ-ның жарғысын жаңа редакцияда бекіту.
  5. «Имсталькон» АҚ-ның органдарын қайта сайлау.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі туралы құжаттармен Қоғамның орналасқан жерінде жиналыс болатын күнге он күн қалған уақытта танысуға болады.