АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

28.04.2015

Акцияларды орналастыру нәтижесітуралы есепке қатысты

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 ж.24.02. шыққан № 72 Қаулысына сай Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 22.04.2015ж. № 33-3-03/2912 хатымен “Имсталькон”акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жай және артықшылықты акцияларын орналастыру нәтижесі туралы есепті бекіткені туралы жариялайды. 11.09.2014
жылдан 10.03.2015ж. дейінгі есеп кезеңіне Қоғамның акциялары орналастырылған жоқ.

Қоғамның акциялары туралы ақпарат:

Қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының мемлекеттік тіркеу датасы: 22.08.2014ж. № А0116.

Жарияланған жай акциялардың (KZ1C01160015) саны 14 000 000 дана, олардан 10 000 000 данасы орналастырылған.

Жарияланған артықшылықты акциялардың (KZ1Р01160111) саны 1 000 000 дана, олардан 0 данасы
орналастырылған.

Акционерлік қоғаммен сатып алынған жай акциялардың саны1 940 001 дана құрайды.

Есеп
беру кезеңіне Қоғаммен оның шығарылған акциялары сатып алынған жоқ.