АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

17.05.2016

Қоғам өз акционерлерінің назарына 12.05.2016ж. өткен «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдықжалпы жиналысында қабылданған шешімдерді жеткізеді.

Қоғам өз акционерлерінің назарына 12.05.2016ж. өткен «Имсталькон» АҚ акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысында қабылданған шешімдерді жеткізеді.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешімі:

1.1. 2015ж. 31 желтоқсанда аяқталатын есеп кезеңіне ҚР заңнамасына сәйкес ALMIR CONSAULTING ЖШС аудиторлық компаниясымен аудит өткізілген, валюталық балансы 49 437 684 мың теңге, «Имсталькон» АҚ-ның жылдық қаржылық
есебі бекітілсін, оған кіретіндер:

Есеп кезеңінің аяғына жасалған
қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есеп;

·
Пайда және шығындар туралы
шоғырландырылған есеп;

·
Жиынтық табыс туралы
шоғырландырылған есеп;

·
Капиталдағы өзгертулер туралы
шоғырландырылған есеп;

·
Ақшалай қаражаттардың қозғалысы
туралы шоғырландырылған есеп;

·
Шоғырландырылған қаржы
есебіне ескертпелер.

1.2. «Имсталькон» АҚ-ның 2016 ж.
28 мамырына дейін сауықтыру жоспарын аяқтап бітіру және несиешілермен оны
келісімге келтіру.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім:

2.
Қоғамның 2015 жылда таза түсімінің жоқтығына байланысты шоғырландырылған қаржы есебінің
деректеріне сай Қоғамның 2015 ж. таза түсімін бөлмеу, 2015 жылдың нәтижесі
бойынша дивидендтерді бермеу.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешім:

3.1. 2015
жылдың 21 мамырынан 2016 жылдың 12 мамырына дейінгі «Имсталькон» АҚ-ның Директорлар
Кеңесі мен оның мүшелерінің қызметтерін қанағаттанарлықсыз деп есептеу.

3.2. Қоғамның қызмет нәтижесінің
шығынына және қаражаттың жоқтығына байланысты
Директорлар кеңесінің мүшелерін марапаттамау.

Күн тәртібінің төртінші және бесінші тармақтары

4) «Имсталькон» АҚ-ның жарғысын жаңа редакцияда
бекіту

5) «Имсталькон» АҚ-ның мүшелерін қайта тағайындау мәселелер
қазіргі кезге маңызды еместігінен Күн тәртібінен алып тасталынған.