АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

05.04.2012

“Имсталькон” АҚ-ның Басқармасы, орналасқан мекен-жайы: 050063, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2-Жетісу шағын ауданы, 71 “В”, өз акционерлеріне 2012 ж. 5 сәуірінде “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуі

“Имсталькон” АҚ-ның Басқармасы, орналасқан мекен-жайы: 050063, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2-Жетісу шағын ауданы, 71 “В”, өз акционерлеріне 2012 ж. 5 сәуірінде “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуі туралы шешім қабылдағанын жариялайды.

“Имсталькон” АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы 2012 ж. 15 мамырдында сағат жергілікті сағат 10-00-де мына мекен-жайда өтеді: Алматы қаласы, Москвин көшесі, 11, (акті залы).

“Имсталькон” АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2012 ж. 1 мамырында құралады.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсету бойынша 2012 ж. 15 мамырында жергілікті сағат 09-00-де жиналыс өтетін мекен-жайында жүргізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1) “Имсталькон” АҚ-ның 2011 жылға қаржылық есебін бекіту. (Баяндаушы Резунов М.М.)

2) “Имсталькон” АҚ-ның 2011 жылға таза түсімін бөлу тәртібін бекіту. (Баяндаушы Чудаева О.В.)

3) Қоғамның 2011 жылдың қорытындылауы бойынша жәй акцияларға дивидендтерді төлеуі туралы шешім қабылдау және бір жәй акцияға дивиденд мөлшерін бекіту. (Баяндаушы Чудаева О.В.)

4) 2011 жылға Қоғамның Директорлар Кеңесінің әрекеті туралы есебі. (Баяндаушы Кананыхин В.Т.)

5) Қоғамның Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі Т.Н. Синицынаның мерзімінен бұрын уәкілдігін тоқтату және жаңа Қоғамның Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесін тағайындау туралы (Баяндаушы Кананыхин В.Т.)

6) Мүдделілігі бар келісімдерді жасау туралы (Баяндаушы Кананыхин В.Т.)

Акционерлер Қоғамның Басқармасының мекен-жайында жиналыс материалдарымен жиналыс басталатын күннен он күн бұрын танысуы мүмкін. Кворумның жоқтығында қайта жиналыс 2012 ж. 16 мамырдында сағат 10-00-де жергілікті уақыт бойынша бұрынғы мекен-жайда өтеді.