АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

21.10.2015

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиямен бекітілген 18.05.2000ж. № 02-2-6/3333 Акциялар эмиссиясын жою туралы жоғалтылған хабарландыру жарамсыз деп саналсын.

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиямен бекітілген 18.05.2000ж. № 02-2-6/3333 Акциялар эмиссиясын жою туралы жоғалтылған хабарландыру жарамсыз деп саналсын.