{:ru}Касается изменений в проспекты выпуска эмиссионных ценных бумаг{:}{:kz}Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізуге қатысты {:}

{:ru}

АО «Имсталькон», извещает что 18.03.2014 г. Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан были зарегистрированы изменения и дополнения №27 в проспект выпуска акций, изменения и дополнения №17 в проспект выпуска второй облигационной программы и изменения и дополнения №18 в проспект выпуска первой облигационной программы. Изменения внесены в связи с изменением даты первичной регистрации АО «Имсталькон» в базе данных юридических лиц.

{:}{:kz}Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармысының 24.02.2012ж. шыққан № 72 Қаулысының 2 қосымшасы, 9 тармағына сай «Имсталькон» акционерлік қоғамы, заңды мекен-жайы: Алматы қ., Айманов к-сі, 140 үй, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы мекемелер мен қаржы рынокты қадағалау және бақылау жөніндегі комитетімен 18.03.2014ж. акция шығарылымының проспектісіне № 27 өзгерістер мен қосымшалар, облигациялық бағдарламаның екінші шығарылымына № 17 өзгерістер мен қосымшалар және облигациялық бағдарламаның бірінші шығарылымына № 18 өзгерістер мен қосымшалар тіркелгені туралы жариялайды. Өзгерістер «Имсталькон» АҚ-ның заңды тұлғаларының деректер қорындағы бастапқы тіркеу датасының өзгеруімен байланысты енгізілген{:}