Ақционерлердің АҚ “Имсталькон” барлық жинағында 2007 жылдың 12 апрелінде келесі шешімдер алынды

2007 жылдың 12 сәуірінде өткен “Имсталькон” АҚ-ның акционерлер жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды: 1. Шот комиссияның өкілеттік мерзімі, оның мүше құрамы, сандық құрамы анықталды. 2. 2006 жыл бойынша жылдық каржылық есеп беруі бекітілді. 3. Қоғамның 2006 жыл бойынша таза түсімін бөлу тәртібі бекітілді. 4. 2006 жылдың нәтижесі бойынша дивидендтер көлемі бекітілген. 2006 жылдың 4 тоқсанына жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданды. 5. Директорлар кеңесіне 9 адам таңдалған (Байбаев Н.Н., Ежиков-Бабаханов Е.Г., Есмұқанов С.Г., Жахин М.С., Ісин Б.А., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Поляков Н.П., Синицына Т.Н.). 6. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлемінің көлемі мен шарттары белгіленген.