Директорлар кеңесінің төрағасы 2008 жылдың 29 сәуірінде өткізілетін “Имсталькон” АҚ-ның Акционерлер жалпы

Директорлар кеңесінің төрағасы 2008 жылдың 29 сәуірінде өткізілетін “Имсталькон” АҚ-ның Акционерлер жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібі “Акционерлер қоғамдары туралы” Заңының 43 бабының 1 тармағы және 36 бабының 1 тармағының 6) тармақшасы бойынша қосымша келесі 9 тармақпен толтырылатынын жариялайды: 9. Қоғамның тексеруін жүргізетін «Алматыаудит» ЖШС аудиторлық мекеме ретінде бекітіледі.