2007 жылдың 29 сәуірінде өткен “Имсталькон” АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды.

2008 жылдың 29 сәуірінде өткен “Имсталькон” АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды: 1. Есеп комиссиясының сандық құрамы, өкілет мерзімі, олардың мүшелері анықталды. 2. 2007 жылдың жылдық қаржы есептілігі бекітілді. 3. Қоғамның 2007 жылы бойынша таза түсімін бөлу тәртібі бекітілді. 4. 2007 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер мөлшері бекітілді. 2007 жылдың 2-ші жарты жылдығына жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шешімі қабылданды. 5. Қоғамның Жарғысына №2 Өзгертуі бекітілді. 6. Коллегиалдық атқарушы органы мен Басқарма басшысының өкілеттігі ұзартылды. 7. Директорлар кеңесінің саны 6 адамнан тағайындалды (Есмұқанов С.Ғ., Жахин М.С., Извеков В.В., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Поляков Н.П.). 8. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сый ақысын төлеу шарттары мен мөлшері анықталды. 9. “Имсталькон” АҚ –ны тексеретін аудиторлық мекеме анықталды – “Алматыаудит” ЖШС.