“Имсталькон” АҚ-ның Басқармасы, орналасқан мекен-жайы: 050063, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2-Жетісу шағын ауданы, 71 “В”, өз акционерлеріне “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуі туралы шеш…

“Имсталькон” АҚ-ның Басқармасы, орналасқан мекен-жайы: 050063, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2-Жетісу шағын ауданы, 71 “В”, өз акционерлеріне “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуі туралы шешім қабылдағанын жариялайды.
“Имсталькон” АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2010 ж. 11 қантарында жергілікті сағат 10-00-де мына мекен-жайда өтеді: Алматы қаласы, Москвин көшесі, 11, (“Имсталькон” АҚ-ның филиалы №2 Алматы жинақтау фирмасының акті залы).
“Имсталькон” АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2009 ж. 01 желтоқсанында құралады.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:
1) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы.

Акционерлер Қоғамның Басқармасының мекен-жайында жиналыс материалдарымен жиналыс басталатын күннен он күн бұрын танысуы мүмкін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларының тіркелімі 2010 ж. 11 қантарында жергілікті сағат 09-00-да жеке басын куәландыратын құжатты көрсету бойынша басталады.
Кворумның жоқтығында қайта жиналыс 2010 ж. 12 қантарында сағат 10-00-де жергілікті уақыт бойынша бұрынғы мекен-жайда өтеді.