Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” заңының 79 бабы 1 тармағының 2) тармақшасына сәйкес акционерлерге Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен 2010 ж.8 сәуірінде «Имстальк…

Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” заңының 79 бабы 1 тармағының 2) тармақшасына сәйкес акционерлерге Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен 2010 ж.8 сәуірінде «Имсталькон» АҚ-ның бірінші облигациялық бағдарлама бойынша атаулы купонды облигациялардың бірінші шығарылымының есебін бекіткенін жариялайды.Облигациялар шығарылымы Эмиссиялық құнды қағаздардың мемелекеттік реестріне нөмірі D54-1 енгізілген. Шығарылым 40 000 000 атаулы купондық облигацияларға бөлінген. 2010 ж. 5 ақпанына бірінші облигациялық бағдарлама бойынша атаулы купонды облигациялардың бірінші шығарылымының 39 855 200 облигациясы ораналастырылған, осы шығарылымның 144800 облигациясы орналастырылмаған.