АҚ “Имсталькон” Директорлар Кеңесі 2011 жылдың сәуір-маусым айларында Общество акционерлерінің мүлікшілігін әсерлеуін бағамдататын келесі шешімдерді алды:

АҚ “Имсталькон” Директорлар Кеңесі 2011 жылдың апрель-маусым айларында Общество акционерлерінің мүлікшілігін асарлау үшін келесі шешімдерді алды:

 1. Обществоның өндіру бойынша жұмыс туралы мәселелерді қарастыру, сондай-ақ:
 • 2010 жылының жылдамалы финансалық есептілігінің аудиторлық ұйымға жүзеге асыру ақысын анықтау;
 • 2010 финансалық жылының жылдамалы финансалық есептілігін бастапқы растау,
 • 2010 жылында Ішкі аудит қызметінің барлық жұмыстары жайлы есептілік;
 • 2011 жылдың 1-ші тоқсаны бойынша Правленияның жұмыс бойынша есептілігі туралы есептілік;
 • АҚ “Имсталькон” Обществосының мүлікшілігін аяқтау жылының ауданында дивидендтерді төлеме жасау және дивидендті бір общество бірлігіне төлеме рұқсат қоятын бірлік бойынша өлшемде 30 теңге көлемді болуы үшін айтылды;
 • 2011 жылының 1-ші тоқсанының жүйелік дайындықтарын растау, және 2011 жылдың 2-ші тоқсанына болатын жоспарламаларды растау.
 1. Обществонун алғашқы ағымдағы және және даму депенденд компанияларының негізгі орналасушы кеңселерінің 10 пайыздан көп болмаған деңгейіне дайындама қосу туралы шешімдерді келтіру:
 • бірліктердің жасаушылықтарын растау және бірліктерді басшыларын тағайындау;
 • 2010 финансалық жылының жылдамалы финансалық есептілігін растау;
 • Обществонун жасаушылықтарының жұмысы туралы ақпаратты жарнамалау үшін массалық ақпараттық өнімдерді белгілеу;
 • жасаушылық бойынша Орталық банкі, Казкоммерцбанк ЖШС, Метрокомбанк ЖШСҚ-ға беруіне;
 • бірліктің басылым байысыны толтыру үшін Обществону берілген мүлікті тапсыру.
 1. Обществонун даму депенденд кәсіпорынмен жұмыс жасау жылындағы кандидаттарды бағалау үшін “Курмет” орденімен және Қазақстан құрылысшылар ассоциациясының “Данқты курылысшы” атақты белгісімен тауарлау және тапсыру туралы шешімдер.