«Имсталькон» акционерлерге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Банымен ақпаратты біріктіруге орналасқан 03.12.2010г. – 03.06.2011г. уақыт аралығында бірінші шығарманын болдырмауы туралы ақпаратты білдіреді.

«Имсталькон» акционерлерге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Банымен ақпаратты біріктіруге орналасқан 03.12.2010г. – 03.06.2011г. уақыт аралығында бірінші шығарманын болдырмауы туралы ақпаратты білдіреді.

«Имсталькон» акционерлерге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Банымен ақпаратты біріктіруге орналасқан ақпаратты білдіреді, қойда дереккөздер программасының бірінші шығармасының 03.12.2010г. – 03.06.2011г. уақыт аралығында болдырмауы туралы.