“Имсталькон” акционерлік қоғамы барша мүдделі тұлғаларға Қазақстан Ұлттық Банкінің ұйымдарын және қаржы рыногын бақылау және қадағалау жөніндегі комитетімен акция шығарылымының проспектісіне 2012 ж. 15.05. жалпы жиналысының № 20-ОСА шешімінің негізінде ен… толығырак >>>

“Имсталькон” акционерлік қоғамы барша мүдделі тұлғаларға Қазақстан Ұлттық Банкінің ұйымдарын және қаржы рыногын бақылау және қадағалау жөніндегі комитетімен акция шығарылымының проспектісіне 2012 ж. 15.05. жалпы жиналысының № 20-ОСА шешімінің негізінде ен…