Совет директоров 2013 жылдың 31 қазаны күні АҚ “Сбербанк” депозиториймен үлкен келісім жасау туралы шешім алды.

2013 жылдың 31 қазаны күні Совет директорлары АҚ «Сбербанк» депозиториямен үлкен келісім (бірлескен көлемде бір-бірімен байланысты сделкелер тізімі) туралы шешім алды, оның ішінде қызығушы болу:

· Банкқа ТОО «УКЗМК – Имсталькон»-дың барлық жауапкершілік беруінің толық солидардық жауапкершілік гарантиямен кеңейту.

· ДБ АО «Сбербанк»-тың болуымен бар кредиттік шегерімнің қарым-қатынасын өзгерту, ТОО «СМФ-Имсталькон», ТОО «УКМФ-Имсталькон» және ЖК «ПМФ-Имсталькон»-ның толық солидардық жауапкершілік гарантияларынан шығару арқылы.

· Банк пайдаланушыларын со-замандары ретінде тіркелу: ТОО «СМФ – Имсталькон», ТОО «УКМФ – Имсталькон», ТОО «ПМФ – Имсталькон»; ТОО «ЖЗМК – Имсталькон».