Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізуге қатысты

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Басқармысының 24.02.2012ж. шыққан № 72 Қаулысының 2 қосымшасы, 9 тармағына сай «Имсталькон»
акционерлік қоғамы, заңды мекен-жайы: Алматы қ., Айманов к-сі, 140 үй, 58 бөлме,
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы мекемелер мен қаржы рынокты
қадағалау және бақылау жөніндегі комитетімен 13.11.2014ж. облигациялық
бағдарламаның бірінші шығарылымына № 22 өзгерістер мен қосымшалар және
облигациялық бағдарламаның екінші шығарылымына № 21 өзгерістер мен қосымшалар
тіркелгені туралы жариялайды. Өзгерістер «Имсталькон» АҚ-ның ірі
акционерлерінің, директорлар кеңесінің мүшесі М.М. Резуновтың, директорлар
кеңесінің мүшесі М.С.Лабуковтың акцияларының өзгеруімен және «Алматинская монтажная фирма 1 – Имсталькон» мен «Астана – Имсталькон» жауапкершілігі шектеулі серіктестерінің
директорларының қызметтерінен босатумен және жаңа директорларды тағайындаумен байланысты
енгізілген .