2015 жылдың 8 маусымында Директорлар кеңесінің қарарымен АҚ “Имсталькон” үздік кеңістігінің жауынгерлік бөлігін ТОО “Севимсталькон” тіркелген мөлшерінде сату туралы шешім алынды және АҚ “Имсталькон” басқа редакцияда болатын басқару бағдарламасы (17) расталды.

2015 жылдың 8 маусымында Директорлар кеңесінің қарарымен АҚ “Имсталькон” үздік кеңістігінің жауынгерлік бөлігін ТОО “Севимсталькон” тіркелген мөлшерінде сату туралы шешім алынды және АҚ “Имсталькон” басқа редакцияда болатын басқару бағдарламасы (17) расталды.