21.07.2022 ЖЫЛЫ «ИМСТАЛЬКОН» АҚ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕР.

«Имсталькон» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) 2022 жылғы 21 шілде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Алматы қ., Айманов көш., 140, тұрғын емес үй 58а мекен-жайы бойынша өткендігін хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

  1. Есеп комиссияның өкілеттік мерзімі және сандық құрамы мен оның мүшелерін анықтау.
  2. «Имсталькон» АҚ-ның 2021 жылға жылдық қаржы есебін бекіту.
  3. 2021 жылға таза кірісті бөлу тәртібін және бір жай акцияға 2021 қаржы жылына дивиденд мөлшерін анықтау.
  4. Акционерлердің «Имсталькон» АҚ-ның және оның лауазымды адамдарының іс-әркеттеріне өтініштері және оларды қарау нәтижелері.

 Қабылданған шешімдер:

1. Бірінші мәселесі бойынша:

  1. Есеп комиссиясының жұмыс істеп тұрған құрамының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын;
  2. Есеп комиссиясының құрамы 3 адам болып белгіленсін.
  3. Лошкарева Вероника Сергеевна; Камшибаева Анар Машанқызы; Старостина Елена Александровна есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын.
  4. Вероника Сергеевна Лошкарева есеп комиссиясының төрағасы болып сайлансын.
  5. 2024 жылғы АҚ жұмысының қорытындысы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейін есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі белгіленсін.

2. Екінші мәселесі бойынша  :

ҚР заңнамасына сәйкес аудитін «ALMIR CONSAULTING» ЖШС аудиторлық компаниясы жүргізген және 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту:

• есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп;

• кезең ішіндегі пайда мен шығындар туралы шоғырландырылған есеп;

• кезең ішіндегі жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп;

• кезеңдегі капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп;

• кезең ішіндегі ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп;

• шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер.

3. Үшінші мәселесі бойынша:

 «Имсталькон» АҚ-ның оңалту рәсімінде болуына байланысты қоғамның 2021 жылғы таза   табысы бөлінбесін, 2021 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер есептелмесін.

4. Төртінші мәселесі бойынша:

2021 жылы акционерлердің “Имсталькон” АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.