17.10.2022 жылғы “ИМСТАЛЬКОН” АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.

“Имсталькон” акционерлік қоғамы (бұдан әрі-қоғам) 2022 жылғы 17 қазанда Алматы қаласы, Айманов көшесі 140, 58а тұрғын емес үй-жай, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткенін хабарлайды.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

 1. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесін сайлау.
 2. “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту.
 3. “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау.

Қабылданған шешімдер:
Бірінші мәселе бойынша шешім:

 1. Мұрат Оразбайұлы Жәкішев “Имсталькон”АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайлансын.
 2. “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесінің сайланған тәуелсіз мүшесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін.
  Екінші мәселе бойынша шешім:
  1. Ұсынылған редакцияда” Имсталькон ” АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже бекітілсін.
  Үшінші мәселе бойынша шешім:
  “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне мынадай Төлем тәртібі мен сыйақы мөлшері белгіленсін:
  1) АҚ-да немесе оның еншілес ұйымдарында жұмыс істейтін Директорлар Кеңесінің мүшелеріне негізгі жұмыс орны бойынша лауазымдық жалақының 50% мөлшерінде ай сайынғы сыйақы мөлшері белгіленсін.
  2) ай сайынғы сыйақы мөлшері Директорлар кеңесінің өкілеттігі кезеңіне белгіленеді және қайта қарауға және индекстеуге жатпайды.
  3) Директорлар кеңесі мүшелерінің ай сайынғы сыйақысы, сондай – ақ Директорлар кеңесі төрағасының сыйақысы Қазақстан Республикасының салық заңнамасына, өзге де нормативтік-құқықтық актілерге және құжаттарға сәйкес салықтар мен міндетті төлемдер шегеріле отырып төленеді.
  4) Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын орындаумен байланысты шығыстарды өтеуге, Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің отырысына шығуға, Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Бас директоры бастамашылық жасаған кеңестерге шығуға және басқа да өкілдік функцияларға құқылы. Өтемақы мөлшері қоғамның іссапарлары туралы Ережемен айқындалады және жол жүру, тұру және тәуліктік шығыстарды өтеуді қамтиды.