“Имсталькон” акционерлік қоғамы өз акционерлеріне “Акционерлік қоғамдар туралы”ҚР Заңының 37-бабы негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылған акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

“Имсталькон” акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Айманов көшесі, 140 үй, 58а тұрғын емес үй-жай мекенжайы бойынша орналасқан) өз акционерлеріне “Акционерлік қоғамдар туралы”ҚР Заңының 37-бабы негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылған акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 22 тамызда жергілікті уақытпен сағат 11-00-де Алматы қаласы, Айманов көшесі, 140 үй, 58а тұрғын емес үй-жай, 3 қабат, конференц зал мекенжайы бойынша өтеді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 22 тамызда жеке басын куәландыратын құжатты көрсету бойынша жергілікті уақытпен сағат 09-30-дан 10-30-ға дейін жүргізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі 2023 жылғы 17 тамыздағы жағдай бойынша жасалады.

Акционерлерді жиналыста тіркеу процесін оңтайландыру мақсатында акционерлердің өкілдерін сенімхат бойынша 2023 жылғы 18 тамыздан кешіктірмей электрондық поштаға жіберуді сұраймыз a.kamshibaeva@imstalcon.kz акционерлер жиналысына қатысуға сенімхаттың көшірмесі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1) 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту.

2) 2022 жылғы таза табысты бөлу тәртібін және 2022 қаржы жылындағы дивидендтердің мөлшерін бір жай акцияға есептегенде айқындау.

3) Акционерлердің “Имсталькон” АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

4) Акционерлерді “Имсталькон”АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы.

5) “Имсталькон” АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, оны жаңа редакцияда бекіту туралы.

6) “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, оны жаңа редакцияда бекіту туралы.

7) Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

8) “Имсталькон” АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

9) “Имсталькон”АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау.

Егер кворумның болмауына байланысты бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілетін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы 2023 жылғы 23 тамызға жергілікті уақыт бойынша сағат 11-00-де сол мекен-жай бойынша тағайындалады.