ФЕРРОСПЛАВ ЗАВОДЫН ОРНАТУ

Павлодар обл., Экібастұз қ., Қазақстан

ИНДУСТРИЯЛЫҚ

Экібастұзда жаңа ферросплав заводын қуру жүргізілуде.

Проект құрамында қазіргі кезде әзірлеген завод 4 94,5 МВт қазына бөлініп, олардың ең көп әзірлеу мүмкіндігі жылдық 240 000 тонна жоғары маркаға ирі қышқылсилиций жасау мүмкіндігін күтеді. Жаңа толықтай автоматтандырылған кәсіпорның 2023 жылы іске асырылуы пландалады, завод қазіргі кездең қайтадандауына жауап беру нысанымен бірге болады.

Алғашқы басқарушы:
EkibastuzFerroAlloys ЖШС

Бас подрядшы:
Имсталькон - Темиртау ЖШС