Компания туралы

 • Миссия және даму
 • Іскерлік әдеп кодексі
 • Менеджмент жүйесі
 • Компания клиенттері

«Имсталькон» акционерлік қоғамының миссиясы

тапсырушылардың талаптарын асыра отырып болат резервуарлар мен жабдықтарды, құрылыс құрылымдарды жобалау мен дайындау, құрылыс-жинақтау жұмыстарын орындау, өнеркәсіптік және азаматтық имараттар мен ғимараттырды салудан тұрады.

“Имсталькон” АҚ-ның ең басты беделінің бірі – күшті өндіріс потенциалы мен кез келген күрделі құрылыс-жинақтау өндірісі мәселелерін шешуге қабілетті жоғары білікті персоналының бары. Барлық Қазақстан өнеркәсіптік комплексін практикалық құруда біздің жарты ғасырлық іс-әрекетімізде ие болған ең жақсы әдет-ғұрып пен тәжірибемізді біз жоғары бағалаймыз және ұмытпаймыз.

“Имсталькон” АҚ-ның ұраны: «Сапа мен сенімділік – жетістік кепілі!»

ТАПСЫРУШЫЛАР

Имсталькон” АҚ Тапсырушыларға жобалау құжаттамаларды, жоғары сапалы құрылыс металл құрылымдардың түр-түрлерін, құрылыс-жинақтау жұмыстарды – сапалы, сенімді және уақытылы жасауды ұсынады.

ПАРТНЕРЛЕР

Акционерлік қоғам Партнерлеріне бұл жөнінде конструктивтік ынтымақтастық және өзара жетістікке жетуге сенім білдіреді.

ҚЫЗМЕТШІЛЕР

“Имсталькон” АҚ-ның Персоналына – әлеуетті кәсіби өсуге және дәлелді еңбек ақысын алуға мүмкіндік береді.

ҚАЗАҚСТАН

“Имсталькон” АҚ Қазақстан Республикасында – Қазақстан Республикасының азаматтарын жұмыс орнымен қамтамасыз ететін, сенімді салық төлеуші, ұлттық жалпы өнімді құрайтын белсенді қатысушы.

АКЦИОНЕРЛЕР

“Имсталькон” АҚ-ның Акционерлеріне – бизнесті басқаруға қатысу құқығын беру, өз капиталын көбейту, қоғамда өз әлеуметтік имджін көтеруге мүмкіндік береді.

“Имсталькон” акционерлік қоғамының дамуының басым бағыты болып табылатын:

 1. Қоғам қызметшілерінің мамандығын арттыру және әдет-ғұрпын сақтау
 2. Құрылыс саласында прогрессивті әдістер мен технологияларды енгізу
 3. Қазіргі басқару жүйесін қолданумен жобаларды басқару
 4. ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 Сапа, Экологиялық, Өндірістік қауіпсіздік және еңбек қорғау халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкестігін тұрақты жақсарту.
 5. Қазақстан Республикасының құрылыс индустриясының, экологиялық, еңбек қауіпсіздігі мен денсаулықты сақтау зңнамалық және басқа да нормативтік-құқықтық талатарына сәйкестігі.
 6. Жұмыс өндіру шартының қауіпсіздігін құру

«Имсталькон» акционерлік қоғамы компанияның іскерлік абыройын ең жоғары деңгейде көтермелеу, нақты және әдал бизнесті жүргізу, корпоративтік басқаруда ең бедел әлемдік практикаларды пайдалану және корпоративтік мәдениетті жетілдіру Компанияның болашақ табыс кепілі болып табылады.
Бизнесті жүргізудің жоғары стандарттарына жету үшін барлық заң нормаларын сақтау ғана емес. Компанияның ұзақ мерзімді болашағында тұрақты дамуын акционерлердің, инвесторлардың, партнерлердің, клиенттер мен Акционерлік қоғамның қызметшілерінің сенімінсіз мүмкін емес. Компания өз қызметінде қоғам әрекетіне қажетті аспектілерін және жоғарыда аталған тараптар алдындағы жауапкершілігінен кетпеуін басты деп санайды.

Қоғамның нормативтік құжаттарына қосымша Жарғы түрде және компанияның ішкі регламентіндей директорлар кеңесімен «Имсталькон» АҚ-ның іскерлік әдеп кодексі» бекітілген.
Іскерлік әдеп кодексі – Қоғамда орналған моральды-этикалық қазынасы мен кәсіби стандарттарының негізіне сүйенетін Компанияның бизнесті жүргізу ережелері мен этикалық принциптерінің жинағы. Моральдық құндылығынның біртұтас өлшемін анықтау үшін кодекс Коипания ішінде қызметшілердің адал көзқарасын және олардың қызығушылық білдірген тараптармен қарым қатынасын, ұжымда сенім ахуалын, өзара құрметпен және инабаттылық білдіру білуін реттейді. Этикалық нормаларды бұзумен байланысты әлеуеттік қатерлерді дер кезде анықтап сақтап қалу, іскерлік қоғамдастықтың Компанияға нарық қатысушысының ашықтығы, адалдығы сенімін көтеру мен абыройын нығайту.
Кодекс Компанияның жалпы жұрт қабылдаған әлемдік стандартты тәртібі мен этикасына сәйкес және барлық басшылармен, лауазымды тұлғалар және қызметшілермен сақталуға міндетті.

«Имсталькон» АҚ-ның Іскерлік этика кодексін көшіріп алу

“Имсталькон” АҚ әрқашан да ұсынылатын қызметтердің сапасын жақсарту, шығарылатын металл құрылымдарының бәсекеге түсе алу қабілеттігін арттыру, құрылыс-жинақтау жұмыстарының технологиясын жетілдіру, өндірістің жалпы мәдениетін арттыру, жұмыс өндірісінің мерзімін ұстану міндетін алға қоятын.
Акционерлік Қоғамның мекемелеріне металл құрылымдарының дайындалу, пісірілу сапасын мен құрылыс-жинақтау жұмыстары өндірісінің сапасына үнемі бақылау жүргізетін бір аккредиттелген (Алматы қ.) және екі аттестацияланған зертханалар (Қарағанды қ. Және Тараз қ.) қызмет көрсетеді.
2012 ж. өнеркәсіп қауіпсіздігі аясында мамандардың білімін арттыру, дайындау және қайта дайындау жөніндегі аттестаттау орталығы (Алматы қ.) құрылған.
Жұмыстардың сапасын арттыру үшін үнемі қазіргі құрылыс талаптарына сай құрылымдарды жобалау, дайындау және жинақтаудың жаңа технологиялары игеріліп жатады.
2000 жылдан ISO 9001, ISO 14001 және OHSAS 18001 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес Сапа менеджменті жүйесі әзірленіп, енгізілді. Жыл сайын сертификаттау қауымдастығының «Русский Регистр Евразия» және «Казахстанский центр качества» ЖШС сарапшылары тексереді.

«Имсталькон» акционерлік қоғамы әрбір клиентті бағалайды және бағалайды. Компания – біздің клиенттеріміздің орындалатын жұмыстардың сапасы, шарттық талаптарды және басқа да міндеттемелерді сақтау туралы өте маңызды пікірлері. Өз жұмысында Компания клиенттеріміз әрдайым қызметтермен қанағаттануын қамтамасыз ету және бізбен ынтымақтасуды жалғастыру үшін бар күшін салады.

Компанияның клиенттері мынадай ірі мемлекеттік және жеке компанияларды қамтиды:

 • Logo1
 • Logo2
 • Logo3
 • Logo4
 • Logo5
 • Logo6
 • Logo7
 • Logo8
 • Logo9
 • Logo10

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ: