АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

25.05.2015

Акционерлер мүдделігіне қатысты ақпарат

«Имсталькон» акционерлік қоғамы, заңды мекен-жайы: Алматы қ., Айманов к-сі, 140, 58 үй-жай, төмендегілерді жариялайды: «Имсталькон» АҚ-ның Жарғысына сай 2015ж. 21 мамырында Алматы қ., Айманов к-сі, 140 үй, 58 үй-жай мекен-жайы бойынша Акционерлер жалпы жиналысының отырысы өтті.
Күн тәртібі:

1. «Имсталькон» АҚ-ның жылдық қаржы есепттігін бекіту

2. «Имсталькон»
АҚ-ның 2014ж.қаржы жылының таза түсімін бөлу тәртібін бекіту, 2014 ж. қаржылық жылдың нәтижесі бойынша
«Имсталькон» АҚ-ның бір жай акциясына дивидендтер төлеу шешімі қабылдансын

3.Қоғамның Директорлар кеңесінің әрекеті туралы
есептік

4. «Имсталькон» АҚ-ның акцияларды
сатып алуда бағасын анықтаудың өзгертілген әдісі бекітілсін

5. «Имсталькон» АҚ-ның акционерлер жалпы
жиналысымен орналастырылған
акцияларының бір түрін басқа түрге ауыстыру шешімі жойылсын

Күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша:

дауысқа салып өткізілді: «Иә» – 7 642 694 дауыс, «қарсы» – жоқ,
«тартыну» – жоқ.

Шешім:

1. . ALMIR CONSAULTING ЖШС
аудиторлық компаниямен ҚР заңнамасына сай 55 744 766 мың теңгелік
баланстық валютада аудиті жүргізілген
«Имсталькон» АҚ-ның 2014 ж. 31
желтоқсанында аяқталатын есептік кезеңге жылдық қаржы есепттігі бекітілсін,

2.1.
шоғырландырылған қаржы есептіктің мәліметтеріне сай Қоғамның 2014ж.қаржы жылының таза түсімін
бөлу тәртібі бекітілсін:

– бұл кезеңге таза
түсімі 814
685 мың теңге құрайды;

Оның ішінде:

«Имсталькон» АҚ-ның акционерлеріне жататын түсім 675 696 мың теңге;

бақыланбайтын қатысушылар үлесіне жататын түсім 138 989 мың теңге;

– негізгі құралдарды қайта бағалау пайдадан1 586
515 мың теңге;

– кейінге қалдырылған КПН-ның негізгі құралдарды қайта
бағалауына жататын таратылмаған пайдасына көшіру (237 811) мың теңге;

– есеп кезеңінің жиынтық пайдасының барлығы 2 163
389 мың теңге;

– өткен кезеңнің таратылмаған пайдасы 3 007 579 мың
теңге;

– дивидендт төлеуге жіберу – 298 220 мың теңге;

– Қоғамның иелігіне өндіріс дамуына – 1 865 169
мың теңге қалдырылсын.

2.2. 2014 ж.
қаржылық жылдың нәтижесі бойынша «Имсталькон» АҚ-ның бір жай акциясына 37 теңге
дивиденд көлемі бекітілсін (Заңды жәненақты
мекен-жайы: Алматы қ., Айманов к-сі, 140, 58а тұрғын емес үй-жай, БСН 950540000292,
Банктік реквизиттері: «ForteBank» АҚ-да KZ469650000070185081)

Дивидендтер төлемін ақшалай 2015 ж.1 шілдесінде «Имсталькон» АҚ-ның
және оның мекемелерінің орналасқан жері бойынша жүзеге асырылсын.

«Имсталькон»
АҚ-ның 2014 ж. есеп кезеңіне 298 220 мың көлемінде таза
түсімімен дивиденд төлем көзі анықталсын.

3.1. «Имсталькон» АҚ-ның Директорлар кеңесінің және
оның мүшелерінің 2014ж. 15 мамырынан 2015ж. 21 мамырына дейінгі жұмыстарын қанағатты деп саналсын.

4. «Имсталькон»
АҚ-ның акцияларды сатып алуда бағасын анықтаудың өзгертілген әдісі бекітілсін

5. «Имсталькон»
АҚ-ның акционерлер
жалпы жиналысымен орналастырылған
акцияларының бір түрін басқа түрге ауыстыру шешімі жойылсын

4.1. Орналастырылған 1 000
000 жай акцияларын 1 000 000
артықшылықты акцияларға ауыстырылсын.

4.2. Орналастырылған жай акцияларды артықшылықты
акцияларға ауыстыру жағдайы мен тәртібі бекітілсін..