“Имсталькон” АҚ бірінші облигациялық бағдарламаның бірінші шығарылымының (НИН KZP01Y07D549) иеленушілеріне 05.08.2011ж. – 18.08.2011ж. мерзіміне дейін купондық сыйақы төлемдерін төлеу туралы жариялайды

“Имсталькон” АҚ бірінші облигациялық бағдарламаның бірінші шығарылымының (НИН KZP01Y07D549) иеленушілеріне 05.08.2011ж. – 18.08.2011ж. мерзіміне дейін купондық сыйақы төлемдерін төлеу туралы жариялайды